114python之家

您现在的位置是:首页 > python > 正文

python

使用python实现画AR模型时序图

admin2021-01-26python97
【114python之家】今天小编就为大家分享一篇使用python实现画AR模型时序图,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
今天小编就为大家分享一篇使用python实现画AR模型时序图,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧

背景:

用python画AR模型的时序图。

结果:

 使用python实现画AR模型时序图 python

代码:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
"""
AR(1)的时序图:x[t]=a*x[t-1]+e
"""
num = 2000
e = np.random.rand(num)
x = np.empty(num)
 
"""
平稳AR(1)
"""
a = -0.5
x[0] = 2
for i in range(1,num):
 x[i] = a*x[i-1]+e[i]
plt.subplot(321,title = "AR({0}):x[t]={1}*x[t-1]+e".format(1,a))
plt.plot(x,"or")
 
"""
非平稳AR(1)
"""
a = -1.01
x[0] = 2
for i in range(1,num):
 x[i] = a*x[i-1]+e[i]
plt.subplot(322,title = "AR({0}):x[t]={1}*x[t-1]+e".format(1,a))
plt.plot(x,".b")
 
"""
平稳AR(2)
"""
a = -0.2
b = 0.7
x[0] = 2
for i in range(2,num):
 x[i] = a*x[i-1]+b*x[i-2]+e[i]
plt.subplot(323,title = "AR({0}):x[t]={1}*x[t-1]+{2}*x[t-2]+e".format(2,a,b))
plt.plot(x,"og")
 
"""
非平稳AR(2)
"""
a = -0.3
b = 0.8
x[0] = 2
for i in range(2,num):
 x[i] = a*x[i-1]+b*x[i-2]+e[i]
plt.subplot(324,title = "AR({0}):x[t]={1}*x[t-1]+{2}*x[t-2]+e".format(2,a,b))
plt.plot(x,".y")
 
"""
非平稳AR(2)
"""
a = -0.2
b = 0.8
x[0] = 2
for i in range(2,num):
 x[i] = a*x[i-1]+b*x[i-2]+e[i]
plt.subplot(313,title = "AR({0}):x[t]={1}*x[t-1]+{2}*x[t-2]+e".format(2,a,b))
plt.plot(x,"+",color="purple")
 
plt.show()

以上这篇使用python实现画AR模型时序图就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持114python之家。

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~